قفل کابینت و کشو
دسته بندی
قفل کابینت و کشو
فیلتر براساس :

 

قفل کابینت و کشو

 

از عادت های خطرناک نوزادان و کودکان بازی با وسایل خانه است به طوری که به سمت آنها هجوم برده و یا در اطراف وسایل راه می روند و به داخل کابینت ها و کمدها سرکشی می کنند. تمامی این فعالیت‌ها برای کودکان نوپا بسیار خطرناک می باشد. به همین خاطر لازم است شما از وسایلی استفاده کنید تا کودکان را از این خطرات حفظ کند و یا لوازم منزل را از دسترس آن ها خارج کند و محیط خانه را برای او ایمن کند. از جمله آسیب هایی که کودکان نوپا به خود می رسانند کنجکاوی در کابینت ها و کمدها می باشد که معمولا در آن ها مواد شوینده، دارو و یا وسایل شکستنی و تیز نگهداری می شود که موجب نگرانی همیشگی والدین می باشد. قفل کشو و کابینت جهت جلوگیری از دسترسی کودکان به این کمدها و کابینت ها می باشد چرا که دسترسی آسان به آن ها می تواند خطرات جبران ناپذیری را به بار آورد.این‌ قفل‌ یکی‌ از‌ بهترین‌ قفل‌ های‌ کابینت می باشد و از‌ آن‌ جایی‌ که‌ این‌ قفل‌ از‌ داخل‌ نصب‌ می شود‌ و قابل رویت توسط کودک نمی باشد بنابراین کنجکاوی‌‌ کودک‌ برای‌ باز‌ کردن‌ را‌ به‌‌‌ حداقل‌ می رساند.