کمپرس سرد و گرم
دسته بندی
کمپرس سرد و گرم
فیلتر براساس :

کمپرس سرد و گرم

 

کیسه سرد و گرم یکی از وسایل های مراقبتی است که وجودش در خانه هایی که به تازگی صاحب فرزند شده اند، ضروری است. معمولا بچه ها در ماه های اولیه زیاد دچار دل درد و کولیک می شوند و این برای آن ها یک مساله بسیار اذیت کننده است که آرامش خود کودک و خانواده را سلب می کند. در مواقع درد و بی قراری کودک اول از همه نیاز است که والدین با محبت کردن و درک شرایط او، به کودک احساس آرامش و امنیت بدهند. پس از آن از جمله راهکارهایی که می تواند به کاهش دل درد های کودک کمک کند. همچنین کاربرد دیگر کیسه سرد و گرم نوزاد در مواقع واکسیناسیون کودک است. واکسیناسیون نوزاد نیز یکی از سخت ترین مراحل رشد نوزاد است که به شدت اذیت خواهد شد. شما می توانید کیسه سرد و گرم  نوزاد را این بار از آب سرد پر کنید و در محل واکسیناسیون نوزاد قرار دهید تا خنکی کیسه و بی حسی ایجاد شده، در کاهش درد موثر باشد.