آغوشی
دسته بندی
آغوشی
فیلتر براساس :
  • آغوشی نوزاد

 

خرید سیسمونی نوزاد و محصولات گردش و سفر- خرید آغوشی نوزاد

 

حتما برای شما هم پیش آمده که نوزادتان دائم گریه می کند و تنها زمانی گریه اش قطع می شود که او را در آغوش می گیرید حال فرض کنید در آن زمان شما با حجم زیادی از کارهای منزل رو به رو باشید و هیچ شخصی هم برای کمک در کنارتان ندارید قطعا قرار گرفتن در این موقعیت برای هیچ کس خوشایند نیست حال به زمان دیگری را در نظر بگیرید که در شرایطی قرارگرفته اید که باید برای خریدی اضطراری منزل را ترک کنید و نمی توانید نوزادتان را نیز درخانه تنها رها کنید این وضعیت هم قطعا برایتان مخاطره آمیز خواهد بود وجود این پیشامدها و پیشامدهای مشابه سبب گردید تولید کنندگان محصولی با نام آغوشی را طراحی و تولید کنند که در سراسر جهان با استقبال بی نظیری مواجه گردید و  پس از آن آغوشی نوزاد به عنوان محصولی محبوب در میان والدین نه تنها در شرایط اضطراری بلکه درشرایط گوناگونی از قبیل زمان هایی که در منزل به سر می برند و یا درخارج از منزل به هنگام سفر،گردش و خرید هستند نیز مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله برندهای مطرح آغوشی در سراسر جهان آغوشی های چیکو و اینفنتینو را میتوان نام برد .